Ga terug
25 september 2018

Het aquaponics aquarium voor een ecologische balans

Het aquaponics aquarium is een aquarium waarbij het houden van vissen, planten én oeverplanten is gecombineerd. Het is een compleet ecosysteem in je eigen aquarium. Leuk, maar waar komt dit idee vandaan? De term aquaponics komt voort uit de term hydroponics. Dit is het telen van planten zonder grond, in een substraat of direct in het water. Hierbij worden voedingsstoffen aan het water toegevoegd om de planten te laten groeien. Aquaponics werkt op eenzelfde manier, maar heeft als groot verschil dat de voedingsstoffen niet aan het water worden toegevoegd. Bij aquaponics halen de planten de voedingsstoffen namelijk uit het voedselrijke viswater. De afvalstoffen die de vissen uitscheiden worden hier gebruikt om de planten te laten groeien. Het is dus in principe het houden van vissen en het telen van planten tegelijk.

Aquaponics haalt het beste uit twee werelden

Aquaponics is voortgekomen uit de sector van de voedselproductie. Hier worden aquacultuur (o.a. vissenkweek) en plantenteelt los van elkaar ingezet, ieder met zijn eigen voor- en nadelen. Zo heeft de plantenteelt als nadeel dat het veel water kost. Aquacultuur heeft dan weer als nadeel dat het water zeer intensief gefilterd en ververst moet worden om het overschot aan nutriënten kwijt te raken. Gebeurt dit niet, dan gaat de waterkwaliteit hard achteruit. Wanneer je kijkt naar beide systemen zie ja dat deze goed te combineren zijn. De nadelen van ieder systeem worden eenvoudig omgezet in voordelen. In een aquaponics systeem blijft het water grotendeels behouden, filteren de planten het water (verwijderen het overschot aan voedingsstoffen) en blijven de vissen in gezond water achter. Het enige wat toegevoegd moet worden is hoogwaardig voeder voor de vissen. In de aquaristiek kunnen we natuurlijk niet achter blijven, daarom vind je bij ons het mooie aquaponics aquarium. Hierin kun je de kleurrijkste vissen houden én het water op een natuurlijke en milieuvriendelijke manier zuiveren. Bovendien leer je meteen wat van de ecologische kringloop. Het is een echt mini-ecosysteem! Fantastisch om te zien! Maar hoe werkt het nu precies?

Stikstofkringloop - een lesje scheikunde

Om de kringloop van aquaponics samen te vatten kunnen we zeggen dat de vissen voer krijgen en afvalstoffen uitscheiden. Vervolgens zetten bacteriën deze afvalstoffen om in voedingsstoffen voor de planten. De planten filteren deze voedingsstoffen uit het water, waarna dit schone water weer terug bij de vissen terecht komt. We kunnen het ook op een wat meer scheikundige manier uitleggen, we gaan nu dan ook wat verder in op de bekende stikstofkringloop.

Ammonificatie

In het aquarium vind je altijd wat voedselresten, uitwerpselen en wat dood plant materiaal. Tijdens het rottingsproces wordt het ureum en dood organisch materiaal door cyaanbacteriën omgezet in ammoniak en daarna in ammonium. Stikstofbron → Ammoniak (NH3) → Ammonium (NH4+)

Nitrificatie

Bij de stikstofcyclus wordt dit ammonium met behulp van de Nitrosomonas bacteriën omgezet in nitrieten. Deze nitrieten zijn zeer schadelijk voor het waterleven en moeten dus zo snel mogelijk worden omgezet. Gelukkig helpen de aquariumbacteriën, zoals Nitrobacter, de nitrieten om te zetten in nitraten. Dit oxidatieproces van ammonium tot nitriet en vervolgens nitraat heet nitrificatie. Een gedeelte van deze nitraten zullen dienst doen als voedingsstoffen en zullen worden opgenomen door de planten. Dit is waarom het aquaponics aquarium zo leuk is! De overige nitraten zullen met behulp van het denitrificatie omgezet worden tot stikstof en zuurstof, óf worden afgevoerd met de waterwissel. Ammonium (NH4+) → Nitriet (NO2-) → Nitraat (NO3-)

Denitrificatie

Bij het zojuist aangehaalde denitrificatie proces worden schadelijke stoffen, met behulp van bacteriën omgezet in stikstofgas, wat aan de lucht vervliegt. Op deze manier zal het nitraatgehalte op een natuurlijke manier dalen. Denitrificatie vindt voornamelijk plaats onder zuurstofarme omstandigheden en vindt in het aquarium voornamelijk plaats in de bodem en in gedeeltes van het filter. Nitraat (NO3-) → Nitriet (NO2-) → Stikstofmonoxide (NO) → Distikstofmonoxide (N2O) → Stikstof (N2)

De ecologische kringloop van het aquaponics aquarium

Het was misschien wat scheikundig hierboven, maar laten we voorop stellen dat je hier natuurlijk zelf niets mee hoeft te doen wanneer je het aquaponics aquarium koopt. Met dat aquarium kun je vooral genieten van al het moois dat rond zwemt en hoe de planten kleurrijk de lucht in groeien. Dit is ook het geval bij het Planty aquarium, wat vrijwel hetzelfde werkt. Het is bij het opstarten van het aquarium belangrijk dat je voldoende opstartbacteriën toevoegt en dat je het bacteriebestand daarna op peil houdt. Deze bacteriën zorgen voor het omzetten van de afvalstoffen. Wanneer je hier rekening mee houdt kun je genieten van al het mooie leven in én op het aquarium. Met het aquaponics aquarium heb je dus je eigen ecologische kringloop in huis. Super om te zien en bovendien nog leerzaam ook. Heb je vragen over dit aquarium of deze hobby in het algemeen? Neem dan gerust contact met ons op of kom langs in de winkel.