Help de zwaluwen in je omgeving door een zwaluwtil te plaatsen. Leuk zul je denken, maar waarom is dit nodig? En wat is een zwaluw nu eigenlijk voor vogel? We zullen jullie hierbij een stukje achtergrond informatie geven over de zwaluwen en onze zwaluwtillen.
Ga terug
13 februari 2024

Help de zwaluwen met een zwaluwtil

Help de zwaluwen in je omgeving door een zwaluwtil te plaatsen. Leuk zul je denken, maar waarom is dit nodig? En wat is een zwaluw nu eigenlijk voor vogel? We zullen jullie hierbij een stukje achtergrond informatie geven over de zwaluwen en onze zwaluwtillen.

De huiszwaluw is een bedreigde diersoort

Wist je dat er wel 88 soorten zwaluwen (Hirundinidae) zijn? In Europa komen er daar vijf soorten van voor, waarbij het verspreidingsgebied van de boerenzwaluw (Hirundo rustica), oeverzwaluw (Riparia riparia) en huiszwaluw (Delichon urbicum) ook Nederland omvat. Daarnaast vind je in Nederland natuurlijk ook nog de gierzwaluw (Apus apus) en de nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus. De huiszwaluw is de meest bekende soort in Nederland. De huiszwaluw is een echte trekvogel.  Zo komt hij in het voorjaar vanuit Afrika naar ons land om te broeden en zijn jongen groot te brengen. Tijdens het broedseizoen, wat van mei tot en met augustus is, maken zij hun nest óf knappen het nest van vorig jaar op. Een huiszwaluw komt als het even kan jaar op jaar terug bij hetzelfde nest. Da's toch knap na een tocht van duizenden kilometers? Je vindt hun nestjes vaak onder de dakranden van huizen. De huiszwaluw maakt deze nestjes met modder en leem. Ieder jaar brengt de zwaluw één à twee legsel, met ieder vier tot vijf jonge vogels, groot in deze nestjes. Helaas is het zo dat de zwaluw vroeger veelvuldig voor kwam, maar je ze tegenwoordig nog maar heel lokaal ziet. Huiszwaluwen staan al heel wat jaren op de Rode Lijst. Hij heeft het zwaar en verdient zeker een steuntje in de rug vinden wij. Wist je bijvoorbeeld dat een huiszwaluw duizenden insecten per dag kan vangen? Dat is niet alleen goed voor het ecologisch evenwicht, maar ook fijn voor jou. Wie wil nou niet van die muggen af? De zwaluwtil ondersteunt de populatie zwaluwen Dat je de soort minder ziet komt onder andere doordat de hoeveelheid beschikbare modder en leem de laatste tientallen jaren drastisch afgenomen en hierdoor de bouwstoffen voor het nestje ontbreken. Daarnaast neemt ook het aantal huizen en boerderijen met geschikte nestplaatsen af. Tevens is het zo dat zelf gemaakte nestjes vaak verwijderd worden om poepstrepen op de gevel te voorkomen. Omdat het maken van nestjes dus steeds moeilijker wordt hebben wij besloten de zwaluwtil met huiszwaluwnesten op de markt te brengen.

De zwaluwtil als nieuwe verblijfplaats

Een zwaluwtil biedt een degelijke alternatieve broedplaats voor de huiszwaluwen. Nu de afgelopen jaren de nestplaatsen en de middelen om nesten te bouwen grotendeels verdwenen zijn helpt de zwaluwtil de vogels aan een nieuwe verblijfplaats. Onze zwaluwtil komt (eventueel) op een paal zodat de nestjes op een fatsoenlijke en natuurlijke hoogte hangen. De zwaluwtil komt met nesten voor de huiszwaluw, zo kun jij deze bedreigde diersoort een handje helpen. Wij voorzien de til van een aantal nestjes, maar er blijft natuurlijk voldoende ruimte over voor de huiszwaluwen om zelf nesten bij te bouwen. Je kunt bij ons terecht voor een standaard zwaluwtil of een luxe witte versie. De zwaluwtil ondersteunt de populatie zwaluwen Wil je nog meer doen om de zwaluw te ondersteunen? Overweeg dan een insectenhotel te plaatsen. Een andere verklaring voor de achteruitgang van de zwaluw is namelijk het verdwijnen van de hoeveelheid insecten die als voedsel dienen. Met een insectenhotel help je dus zowel de zwaluwen als de insecten! Download hier de factsheet over huiszwaluwen van de Vogelbescherming.
Dierencompleet.nl